Interessegrupper

Hvis du vil høre mere om de forskellige interessegrupper,

så kontakt venligst  nedenstående tovholdere:


Legacy og Slægt og DNA: Anne Marie Holck, mail: legacy@sydslaegt.dk


IT-gruppen: Vivi Bruhn Jørgensen, mail: it-gruppen@sydslaegt.dk


Lørdagstræf, Kød på en forfar og Søfartsgruppen: Ingrid Bonde Nielsen, Tlf. 43 90 80 60 


I foreningen har vi en række interessegrupper, der mødes jævnligt i løbet af sæsonen.


Datoerne for interessegruppernes møder i efteråret 2022 ser således ud:


August     

Lørdagstræf Lørdag d. 27. kl. 12.30 Borgerhuset lokale 10

IT-gruppen Mandag d. 29. kl. 10.30 Borgerhuset lokale 6


September

Kød på en forfar Torsdag d. 8. kl. 12.30 Olsbækken
Lørdagstræf Lørdag d. 24. kl. 13.00 Borgerhuset lokale 10
IT-gruppen Mandag d. 26. kl. 10.30 Borgerhuset lokale 9
Legacy-gruppen Tirsdag d. 27. kl. 16.00 Borgerhuset lokale 6


Oktober

Kød på en forfar Torsdag d. 13. kl. 12.30 Olsbækken
Legacy-gruppen Onsdag d. 26. kl. 16.00 Borgerhuset lokale 6

Slægt og DNA NY Torsdag d. 27. kl. 16.00 Borgerhuset lokale 4

Lørdagstræf Lørdag d. 29. kl. 13.00 Borgerhuset lokale 10
IT-gruppen Mandag d. 31. kl. 10.30 Borgerhuset lokale 9


November

Kød på en forfar Torsdag d. 10. kl. 12.30 Olsbækken
Lørdagstræf Lørdag d. 26. kl. 13.00 Borgerhuset lokale 10
IT-gruppen Mandag d. 28. kl. 10.30 Borgerhuset lokale 9
Legacy-gruppen Tirsdag d. 29. kl. 16.00 Borgerhuset lokale 6


December

Kød på en forfar Torsdag d. 8. kl. 12.30 Olsbækken


Vedr. Søfartsgruppen, så vil tovholderen orientere om mødedato fra gang til gang.