Program forår 2022

Program for foråret 2022

(Programmet gennemføres med forbehold for evt. nye Corona-restriktioner)


Tirsdag den 5. april
Foredrag v/Michael Dupont (Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 50,00):

Plejebørn og fattigvæsen
Mange er stødt på fattigfolk og plejebørn i deres slægt. Langt tilbage i tiden blev fattige registreret af kommunen; men var det alle, der kunne få hjælp, hvis de fik brug for det? Kom og hør om fattigvæsenet og se, hvordan det udviklede sig til det, vi i dag bedre kender som folkepension, sygesikring og arbejdsløshedshjælp.
Foredraget kommer løbende ind på arkivalier og viser, hvordan du selv kan finde oplysninger om dine forfædre. Vi skal bl.a. se på Fødselsstiftelsens plejeprotokoller, også kendt som udsætterprotokollerne.


Tirsdag den 19. april
Opfølgning på foredraget den 5. april. Hvordan kommer jeg i gang med at finde evt. plejebørn og de af anerne, som har været i kontakt med fattigvæsnet. Tag din PC med.


OBS NY! Tirsdag den 26. april

Pga. den store interesse for 'hands-on' i forbindelse med temaet om lægdsruller, så følger vi op på succes'en, hvor medlemmerne kan medbringe deres PC og få hjælp til lægdsruller og andre problemer, man måtte være stødt på undervejs i sin forskning på nettet. 


Tirsdag den 3. maj
Foredrag v/Tommy P. Christensen (Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 50,00): Portrætsøgning og datering af portrætter
Gamle fotografier af vores forfædre og -mødre er en guldgrube for slægtsforskere, men desværre sker det hyppigt, at man - fx i et dødsbo - mødes af dynger af fine, gamle fotografier, hvor der ikke er oplysninger om de afbildede. Denne aften kommer vi til at høre om sortering og ordning af de gamle billeder samt om tidsbestemmelse af portrætter, både fotografier og andre typer af billeder. Såvel malerier og danske portrætmalere, som fotografiets historie og dateringselementer vil blive behandlet, og der kommer en række gode råd om hjælpemidler og fremgangsmåde.


Tirsdag den 10. maj
Opfølgning på foredraget om portrætter.

Du kan evt. tage nogle billeder med, som vi kan se på.


Tirsdag den 17. maj
Medlemsaften:

Sidste aften inden sommerferien. Fortæl, hvad vinteren er gået med, og hvad du kunne tænke dig på møderne fremover.


Lørdag den 21. maj
Sommerudflugt til Immigrantmuseet Farum med efterfølgende frokost. Tilmelding påkrævet og delvis egenbetaling. Kun for medlemmer.
Om museet: Som det eneste museum af sin slags fortæller Immigrantmuseet om 500 års
migrationshistorie i Danmark og sætter dermed et aktuelt emne i historisk perspektiv.
Immigrantmuseet er et museum med mennesker og deres personlige beretninger i centrum.
Der kommer en invitation senere.


Tid og sted:
Medmindre andet er anført finder alle ovenstående møder og foredrag sted om tirsdagen kl. 19.00 i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve.
Foredrag kan finde sted i Borgerhusets mødesal.
Møder i Interessegrupperne finder sted i dagtimerne i enten Borgerhuset eller Aktivhuset Olsbæk. Tid og sted aftales internt i grupperne.