Program efterår 2022

Program for efteråret 2022

(Programmet gennemføres med forbehold for evt. nye Corona-restriktioner)


Tirsdag den 6. september

Første møde efter sommerferien.

Opfølgning på forårets program og gennemgang af 2022/23 programmet

Workshop: Hvad foreningen skal/kan arbejde med i fremtiden (dette skulle have været gennemført allerede i januar 2022, men måtte udsættes pga. Corona).

I vedtægterne står: Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende virksomhed og lignende at øge kendskabet til slægtshistorisk arbejde.

Skal dette opdateres/ændres ref. spørgsmål fra Christen Henriksen til generalforsamling i 2020. Der kommer senere et oplæg fra bestyrelsen til diskussion på mødet.

 

Tirsdag den 13. september

Foredrag: Amtsarkiver på nettet v/Hans Peter Poulsen

Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen. Foredraget forsøger at give et overblik over emnet og vil præsentere eksempler på bl.a. familieretslige sager.

 

Tirsdag den 20. september

Foredrag: Uægte børn og arme kvinder v/Michael Dupont

Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Vi skal også se på Fødselsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i hemmelighed og måske er registreret i de berømte udsætterprotokoller. Selv om moderens navn ikke står i kirkebogen, kan der være muligheder alligevel. Meget af dette materiale findes på internettet.


Tirsdag den 4. oktober

Opfølgning på de to tidligere foredrag den 13. og 20. september. Kom godt i gang med at søge i amtsarkiverne og efter uægte børn. Vi hjælper hinanden. Tag din PC med.

 

Tirsdag den 11. oktober

Ekskursion til Holmens og Garnisons kirkegårde og efterfølgende frokost for egen regning. Nærmere orientering følger.

Intet aftenmøde denne dag.

 

Tirsdag den 18. oktober Intet møde - efterårsferie


Tirsdag den 1. november

Foredrag: Slægtsforskernes bibliotek v/Per Andersen

Slægtsforskernes Bibliotek stiller sin omfattende samling til rådighed for alle slægtsforskere og historisk interesserede. Samlingen består af fysiske bøger, men også af flere tusinde titler online, som man kan søge i efter personer, navne, steder, emner m.v. Foredraget gennemgår, hvad man kan finde i samlingen, og hvordan man søger i den. Der er en demo, hvor dette illustreres i praksis.

 

Tirsdag den 8. november

Tur til slægtsforskerbiblioteket. Der laves to grupper: Formiddag 10-12 og eftermiddag 13-15

Der kan være max 15 på hvert hold. Tilmelding senere.

Intet aftenmøde denne dag.

 

Tirsdag den 15. november

Indlæg fra medlemmerne Nærmer information følger.

 

Tirsdag den 22. november

Hands on. Kom med en udfordring, du står med. Send den til post@sydslaegt.dk senest 14 dage før mødet. Nærmere om betingelserne følger.

 

Tirsdag den 6. december

Juleafslutning. Nærmer information følger.

 

  

Tid og sted:

Medmindre andet er anført, finder alle ovenstående møder sted om tirsdagen kl. 19.00 i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve. Foredrag kan flyttes Borgerhusets lokaler.