Program forår 2023

Program for foråret 2023


Tirsdag den 10. januar kl. 19.00

Første møde efter juleferien. Opfølgning på efterårets program og gennemgang af programmet for foråret 2023.

Derefter "nytårskur", hvor vi ønsker hinanden GODT NYTÅR med et glas bobler 


Onsdag den 11. januar kl. 13.00

Interessegruppe - Hvem er min ane?

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 17. januar kl. 19.00

Søgning på diverse slægtsforskningshjemmesider: Vi vil ud fra de input, som medlemmerne kommer med, udarbejde en side med links, som forhåbentlig kan hjælpe og give gode ideer til jeres egen slægtsforskning


Tirsdag den 24. januar kl. 19.00

Begynderaften: Som noget nyt vil vi invitere ikke-medlemmer (medlemmer er selvfølgelig også velkomne) til nogle begynderaftener i forårets løb, hvor vi vil hjælpe nye, kommende slægtsforskere med at komme igang med at slægtsforske.

Der vil blive inviteret i relevante fora for borgere i Greve og omegn, og nuværende medlemmer må meget gerne videregive invitationen til evt. venner og bekendte, der gerne vil igang.

Program for begynderaftnerne kommer senere. 


Mandag den 30. januar kl. 10.30

Interessegruppe - IT-gruppen

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 31. januar kl. 16.00

Interessegruppe - Legacy

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 7. februar OBS! kl. 18.00 Borgerhuset, lokale 10

Generalforsamling med efterfølgende spisning!

Tilmelding til spisning og forslag til dagsorden m.m. udsendes i god tid inden den 7. februar.

 

Onsdag den 8. februar kl. 13.00

Interessegruppe - Hvem er min ane?

AFLYST


Tirsdag den 14. februar kl. 19.00

Begynderaften. Se info herom under den 24. januar.


Tirsdag den 21. februar

Intet møde - Vinterferie


Mandag den 27. februar kl. 10.30

Interessegruppe - IT-gruppen

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 28. februar kl. 16.00

Interessegruppe - Legacy

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 7. marts

Foredrag: Sådan skriver du en bog om din families liv v/Anne H. Christensen

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres nære forfædres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles om.

Med baggrund i to bogudgivelser, der tager udgangspunkt i familiehistorier, men også inddrager

den historiske tid i samfundet, fortæller Anne Holm Christensen om, hvordan man kan omsætte

interessen for sine forfædre til læsbare historier for efterkommere - og måske for andre.

Hvordan foretager du en historisk research af den tid familiemedlemmerne levede i? Hvordan bygger du den gode historie op? Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv? Hvad skal du undgå,

hvis du vil have nogen til at læse med? Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?


Tirsdag den 14. marts kl. 19.00

Søgning på nettet med afsæt i foredraget fra sidste uge.

HUSK at medbringe egen PC


Tirsdag den 21. marts

Begynderaften. Se info herom under den 24. januar.


Mandag den 27. marts kl. 10.30

Interessegruppe - IT-gruppen

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 28. marts kl. 16.00

Interessegruppe - Legacy

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 11. april

Foredrag: Skillingsviser og skudsmålsbøger v/Gitte Bergendorff Høstbo
Skudsmålsbøger: Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vores aner? Og hvor finder vi skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. sep. 1832, blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attester, og hvad man kan finde af historier, når man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane.
Skillingsviser: Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier, der hurtigt blev glemt eller gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 20.århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser, og hvem ved? måske er det netop din ane, der synges om?


Tirsdag den 18. april kl. 19.00

Vi hjælper hinanden. Husk at medbringe din pc.


Mandag den 24. april kl. 10.30

Interessegruppe - IT-gruppen

Se nærmere under fanen Interessegrupper


Tirsdag den 2. maj kl. 19.00

Foredrag: Billeder i stedet for ord v/Per Andersen
Vi vil alle gerne have gode illustrationer til slægtens historie, helst fotos af personerne. Det kan ikke altid lade sig gøre, men med lidt kreativitet kan man godt finde måder at levendegøre slægten på med illustrationer. Eksempler omfatter Det Kgl. Biblioteks billedsamling, MyHeritage, lokalarkiver, historiske postkort, Panoramio og matrikelkort.


Tirsdag den 9. maj

Søgning på nettet med afsæt i foredraget fra sidste uge. Husk at medbringe egen PC.


Lørdag den 13. maj

Sommerudflugt - nærmere info kommer senere!

 

Tirsdag den 16. maj

Begynderaften. Se info herom under den 24. januar.


Tid og sted:

Medmindre andet er anført, finder ovenstående møder og foredrag sted i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve.