Program for foråret 2022

Pga. Corona-situationen har vi desværre været nødsaget til at aflyse de første møder i foreningen i 2022.

Vi forventer fortsat at kunne afholde vores generalforsamling den 8