Program for efteråret 2021

Tirsdag den 31. august Kl. 18.00

Generalforsamling med efterfølgende smørrebrød. Tilmelding nødvendig. Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne via e-mail den 7. august 2021.

Tirsdag den 7. september

Foredrag v/Tom Olsen og Kim Bach: Den reglementerede prostitution i København i 1800-tallet, samt politiet og København generelt i tiden. Klik her for at læse mere om foredraget.

Tirsdag den 14. september

Medlemsaften. Tema: Mordsager i familien m.v. oplæg v/Anne Marie Holck og Hans Mikkelsen

Tirsdag den 21. september

Foredrag: Fødsler, jordemødre, kirkegangskoner v/Torben Albrecht Kristensen

Tirsdag den 5. oktober

Foredrag: Skifter v/Torben Albrecht Kristensen

Tirsdag den 12. oktober

Medlemsaften. Tema: En indvandrer i slægten – hvordan gik det fremover?

Tirsdag den 19. oktober

Intet møde – efterårsferie

Tirsdag den 2. november

Foredrag v/Anne Marie Holck: Den tyske radarstation ”Seehund” og flygtningelejr i Tybjerg, samt flygtningekirkegården i Haslev.

Tirsdag den 9. november

Medlemsaften. Fortsættelse af om 2. verdenskrig. Evt. beretninger fra nogen i slægten, som deltog i krigen på den ene eller anden måde.

Tirsdag den 16. november

Medlemsaften. Tema: Har du adelige i din slægt, et skjold eller et adelsbrev?

Tirsdag den 23. november

Medlemsaften. Fortæl om din aktuelle slægtsforskning og medbring gerne litteratur, billeder gamle portrætter eller andet omkring slægten.

Kirsten Lehmann begynder med et oplæg omkring Lehmann familien.

Tirsdag den 7. december

Sæsonafslutning: Julehygge kl. 17.30

Tid og sted:

Medmindre andet er anført, finder alle ovenstående møder sted om tirsdagen kl. 19.00 i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve. Foredrag kan evt. blive flyttet til Borgerhusets mødesal.

BEMÆRK: Alle er velkomne til foreningens foredragsaftener. Prisen for personer, der ikke er medlem af Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve, er (medmindre andet er angivet ovenfor) 50 kr. pr. person. Tilmelding til foredragsaftenerne skal ske til formand@sydslaegt.dk