Program for 2. halvår 2017

Hent programmet som pdf fil

Program 2. halvår 2017

 Tirsdag 5. september

Foredrag: v/ Michael Dupont Rejsende til
lands og til vands i 18- og 1900-tallet
“Mine forfædre blev født, gift og døde
samme sted – de forlod aldrig hjemstavnen
og havde nok i det, de kendte.” Den skrøne
har man hørt mange gange. Måske blev
forfædrene født, gift og døde i samme sogn;
men måske havde de tjent i nabosognet,
været soldat i kongens klæder langt fra
hjemstavnen og havde måske været ude at
sejle til fremmede egne – før de igen vendte
tilbage til fødesognet og slog sig til ro. Det
overrasker tit, hvor meget folk rejste i gamle
dage. Foredraget kommer ind på de mange
kilder, der kan fortælle noget om rejser til
lands og til vands i 18- og 1900-tallet, bl.a.
lægdsruller, pasprotokoller, registerblade,
skibsekspeditioner og udvandrerprotokoller.

Tirsdag 12. september

Slægtscafe

Tirsdag 19. september

Tema: v/Vivi Kvindeligt Velgørenheds
selskab

Tirsdag 26. september

Slægtscafe

Tirsdag 3. oktober

Foredrag: v/ Peter Schøning: Husker du din
skoletid? Skoletiden er en del af vores fælles
historie og kulturarv. I arkiverne findes de
officielle protokoller. Men hvordan var det
at gå i skole? Københavns Stadsarkiv
indsamlede i 1969 og 1995 over 3.000
erindringer, og nye erindringer er kommet
til i forbindelse med en konkurrence i 2014,
”Husker du din skoletid?”. De gamle og nye
erindringer viser, hvordan skolen har
forandret sig – f.eks. forholdet mellem elev
og lærer. Peter Schøning har arbejdet med
erindringer i Stadsarkivet og viser det
tidstypiske i klassefotos og fortæller om
skoleerindringerne. Måske har du også lyst
til at skrive din historie?

Tirsdag 10. oktober

Slægtscafe

Tirsdag 17. oktober

Efterårsferie

Tirsdag 24. oktober

Slægtscafe

Tirsdag 31. oktober

Generalprøve: Johanne og Birthe, fattige
kvinder i Greve

Tirsdag 7. november

Udflugt til Københavns Stadsarkiv
Foredrag: v/ Peter Wessel Hansen: Fattige
og Fattigdom i København. Vi mødes i
rådhushallen ved indgangen til stadsarkivet
kl. 15.15 . Intet aftenmøde

Tirsdag 14. november

Slægtscafe

Tirsdag 21. november

Tema: v/ Laila Månsson: En straffet person
i slægten

Tirsdag 28. november

Slægtscafe

Tirsdag 5. december

Juleafslutning med gløgg og julestue.
Tilmelding senest 28. november. Pris 30 kr.

Tid og sted:
Aftenmøder afholdes generelt kl. 19 – 21 i
Borgerhuset, Pensionistcentret, 2670 Greve

Interessegrupper efter aftale.

Kontingent: Enk. 225 kr. samboende 275 kr.
pr. år. Gæster 25 kr. pr. gang efter aftale
med formanden

Bestyrelse:
Formand Ingrid Bonde Nielsen 4390 8060
E: formand@bnielsen.eu
Kasserer Steen Andersen 2972 1703
E: kasserer@sydslaegt.dk
Næstformand Lisbet Larsen 4615 0571
E: naestformand@sydslaegt.dk
Sekretær Vivi Bruhn Jørgensen 5180 3212
E: sekretaer@sydslaegt.dk
Bjarne Fallesen 4390 4588
E: bestyrelsesmedlem@sydslaegt.dk

Hjemmeside:
http://www.sydslaegt.dk