Program for 2. halvår 2018

Hent programmet som pdf fil her

Tirsdag 4. september kl. 19.00

Tema: Håndværkere i slægten. Fortæl om en ane, der f.eks. var tømrer eller mestrede et andet
håndværk, måske endda en, der gik på valsen. Forberedelse til vores besøg i Naverhulen.

Tirsdag 11. september kl. 19.00

Tema: Slægtsforskning og DNA
Vores erfaringer med slægtsforskning og DNA-test v/Jytte Pedersen og Anne Marie Holck

Tirsdag 18. september kl. 19.00

Tema: Håndværkere i slægten, vi fortsætter med forberedelsen til vores besøg i Naverhulen.

Tirsdag 25. september kl. 19.00

Åbent hus for nye, potentielle medlemmer.

Tirsdag 2. oktober kl.19.00

Foredrag: v/ Niels Bjørn Hansen
Sorttjærede ligkister. Om Københavns bombardement, flådens ran og de dansk-norske
krigsfanger i Prisonen.
For 2. gang gæster Niels Bjørn Hansen foreningen og fortæller om danske/norske søfolk under
Englandskrigen. Vi skal høre om desertører, fængslede søfolk i England m.m.
Det vil være muligt at købe nogle af Niels Bjørns bøger, der danner baggrund for foredraget.

Tirsdag 9. oktober kl. 19.00

Tema: Fortæl om en slægtning, der arbejdede for kongehuset i en eller anden kapacitet. Denne
temaaften følges op med nedenstående foredrag den 23. oktober.

Tirsdag 23. oktober kl. 19.00

Foredrag v/overlæge Anny Biehl
Tema: I kongehusets tjeneste. 16 år på kongeskibet Dannebrog

Tirsdag 6. november kl. 19.00

Foredrag v/Ingeniør Peter Willkan
Tema: Flygtning i Danmark. En Ungarn-flygtning fortæller

Mandag 12. november

Udflugt til Naverhulen, Helsingør. Vi mødes ved Naverhulen, Sct. Anna Gade 21 kl. 11.00.
Der er maks. plads til 45 personer på turen, dvs. at medlemmer i første omgang har fortrinsret.
Deltagerpris: 100,00 kr. Beløbet dækker entré samt 2 stk. smørrebrød til frokost.
Drikkevarer er for egen regning og kan kun betales med kontanter.

http://www.naverhulen.dk/

Tirsdag 13. november kl. 19.00

Foredrag v/Per Andersen
Tema: Den nye persondatalov med efterfølgende debat og spørgetime.

Tirsdag 20. november kl. 19.00

Tema: ’Flygtning i Danmark før og nu’ Fortæl om en slægtning, der er kommet til Danmark
som flygtning/indvandrer. Ref. foredraget den 6. nov.

Tirsdag 4. december kl. 19.00

Juleafslutning med gløgg og julestue. Tilmelding senest 27. november. Pris 30 kr.

Tid og sted:
Bortset fra udflugten til Naverhulen, afholdes alle ovennævnte foredrag og møder tirsdage kl.
19.00 i Borgerhuset, Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve.

Kontingent: Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæster til foredrag 25 kr. pr. gang efter aftale med formanden.