Program for 1. halvår 2019

Hent programmet som pdf fil her

Tirsdag d. 8. januar

Foredrag v/ Jørgen Green:

Pensioner, invaliditetsforsørgelse og støtte til de efterladte.

Tirsdag d. 15. januar

Temaaften v/alle:

Udvandrede i slægten.

Tirsdag d. 22. januar


Nøddeknækkeraften v/alle:

(evt. spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest ugen før).

Tirsdag d. 5. februar


Generalforsamling iflg. vedtægterne.

Tirsdag d. 12. februar

Temaaften v/alle:

historien bag et københavnerhus i slægtens eje.

Tirsdag d. 19. februar


Foredrag v/Lone Wredstrøm:

Slægtsforskning i Svenske aner.

Tirsdag den 5. marts


Foredrag v/Michael Dupont:

Ejendomshistorie.

Lørdag d. 9. marts

Dagsarrangement.

25 års jubilæumsfejring

nærmere herom senere.

Tirsdag d. 12. marts


Temaaften v/alle:

Møllere i slægten.

Tirsdag d. 19. marts

Nøddeknækkeraften v/alle

(evt. spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest ugen før).

Tirsdag den 2. april

Dagsarrangement.

Udflugt til Synagogen i  Krystalgade.

(mødetid ved Synagogen kl. 10.45)


Tirsdag den 9. april

Foredrag v/Christen Henriksen:

brugen af Mediestream aviser i slægtsforskningen

Tirsdag d. 16. april


Nøddeknækkeraften v/ alle:

(evt. spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest ugen før.

Tirsdag d. 23. april


Temaaften v/ alle:

Skilsmisser i slægten.

Tirsdag d. 7. maj


Foredrag v/Hans Peter Poulsen:

Slægtsforskning i fødselsstiftelsen i København.

Tirsdag d. 14. maj


Temaaften v/ ”Norgesgruppe”:

 Ingrid, Jette Bøgvad,  Torger Børresen

Norske matrosers deltagelse i slaget på Reden 1801 og

nogle af deres livshistorier fortalt gennem slægtsforskningen.

Søndag d. 26. maj


Jubilæumsudflugt:

nærmere herom senere.

Tid og sted

Aftenmøder


Medmindre andet er angivet finder alle aftenmøder sted på tirsdage kl. 19.00

i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve.

Dagsmøder

i henholdsvis Borgerhuset, Aktivhuset Olsbækken, Karlslunde bibliotek.

 

Kontingent: Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæster til foredrag 25 kr. pr. gang efter aftale med formanden.