Bestyrelsen

Formand: Ingrid Bonde Nielsen

Bredager 71, 2670Greve

ingrid (snabela) bnielsen.dk

tlf. 4390 8060

Næstformand: Anne Marie Holck

naestformand (snabela) sydslaegt.dk

Kasserer: Steen Andersen

kasserer (snabela) sydslaegt.dk

Sekretær: Vivi Bruhn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Jytte Pedersen

webmaster (snabela) sydslaegt.dk

1. suppleant: Jan Holmberg
2. suppleant:Inger Lise Kragh
3. suppleant: John Asbech

Arbejdsområder:

Lokalebooking/borgerhuset: Ingrid

Lokalebooking pensionistcenter: Vivi

Lokalebooking Olsbækken: Ingrid

Lokalebooking Karlslunde bibliotek: (mindekrukkegruppen styrer det selv)

 

Kontakt til Greve kommune ang. økonomi: Steen, Ingrid

Kontakt til pensionistcentret: Ingrid, Anne Marie, Vivi

Kontakt til museet, lokalarkivet og lokalhistorisk forening: Ingrid, Jytte P.

Kontakt til formandsklubben: Ingrid, Anne Marie

Kontakt til frivillighedscenter: Ingrid, Jan

 

Ansvarlig foreningsskab og inventar: Vivi, Anne Marie

Ansvarlig projektor – mikrofon o. lign.: John, Vivi

Lokaleadgang nøgler (2 stk. haves): Vivi, Ingrid

 

Medlemslister, konferenceskilte, al økonomi: Steen

Indmeldelse i foreningen: Ingrid, Steen

Planlægning af foreningens aktiviteter foredrag osv.: Ingrid, Inger Lise, Anne Marie

Indkøb til b-møder og alm. møder: Anne Marie

Hjemmesiden: webmaster Jytte P.webmaster (snabela) sydslaegt.dk, Vivi Bruhn Jørgensen, John Asbech, Steen Andersen

Dagbog og diverse udsendelser til medlemmer: Vivi

Tovholder til tovholderne for diverse interessegrupper: Ingrid

marts 2018