Bestyrelsen

Formand: Anne Marie Holck
Næstformand: Jan Holmberg
Kasserer: Annie Andersen
Sekretær: Vivi Bruhn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Hans Mikkelsen
 suppleant: Kirsten Lehmann
 suppleant: Charlotte Fevre Hansen
 Arbejdsområder:

Næstformand: Jan

1: Repræsenterer foreningen i samråd med formanden i formandsklubben, samt Danske Slægtsforskere

2: Booker lokaler i borgerhuset samt aktivhuset Olsbækken

3: Mødeleder ved temaaftener

4: Nøgleansvarlig hoveddør pensionistcenter

Kasserer: Annie

1: Regnskab og budget

2: Ajourholdelse af medlemsliste

3: Navneskilte

Sekretær: Vivi

1: Udsendelse af nyhedsbreve m.m.

2: Div. ang. pensionistcentret

3: Nøgleansvarlig pensionistcentret

4: Projektor og lign. elektronisk ved møder

5: Skrivning af referater

Bestyrelsesmedlem: Hans

1: Foreningens programlægning

2: Planlægning af aktiviteter sammen med lokalhistorisk forening, lokalarkivet samt museet

3: Planlægning af udflugter

Suppleanter: Kirsten Lehmann, Charlotte Fevre Hansen

Opgaver : Foreningsskabet, indkøb af kaffe og brød til div. møder, Køkken

Planlægning af udflugter 

September 2021