Bestyrelsen

Formand: Ingrid Bonde Nielsen

Bredager 71, 2670 Greve

ingrid (snabela) bnielsen.dk

tlf. 4390 8060

Kasserer: Steen Andersen

kasserer (snabela) sydslaegt.dk

Sekretær: Vivi Bruhn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Jan Holmberg
 suppleant: Inger Lise Kragh
 suppleant: John Asbeck

Arbejdsområder:

Lokalebooking/borgerhuset: Ingrid

Lokalebooking pensionistcenter: Vivi

Lokalebooking Olsbækken: Ingrid

Lokalebooking Karlslunde bibliotek: (mindekrukkegruppen styrer det selv)

Kontakt til Greve kommune ang. økonomi: Steen, Ingrid

Kontakt til pensionistcentret: Ingrid, Vivi

Kontakt til museet, lokalarkivet og lokalhistorisk forening: Ingrid

Kontakt til formandsklubben: Ingrid

Kontakt til frivillighedscenter: Ingrid, Jan

Ansvarlig foreningsskab og inventar: Vivi

Ansvarlig projektor – mikrofon o. lign.: John, Vivi

Lokaleadgang nøgler (2 stk. haves): Vivi, Ingrid

Medlemslister, konferenceskilte, al økonomi: Steen

Indmeldelse i foreningen: Ingrid, Steen

Planlægning af foreningens aktiviteter foredrag osv.: Ingrid, Inger Lise

Indkøb til b-møder og alm. møder: 

Hjemmesiden: John

Dagbog og diverse udsendelser til medlemmer: Vivi

Tovholder til tovholderne for diverse interessegrupper: Ingrid

oktober 2018