Bestyrelsen

Formand: Anne Marie Holck
Næstformand: Jan Holmberg
Kasserer: Steen Andersen
Sekretær: Vivi Bruhn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Hans Mikkelsen
 suppleant: Kirsten Lehmann
 suppleant: Kaj Nielsen
 suppleant: Ulf Kobbernagel

Arbejdsområder:

Næstformand: Jan

1: repræsenterer foreningen i samråd med formanden i formandsklubben, samt Danske Slægtsforskere

2: booker lokaler i borgerhuset samt Olsbækken

3: mødeleder ved temaaftener

4: nøgleansvarlig hoveddør pensionistcenter

Kasserer: Steen

1: regnskabet

2: medlemslister

3: kontakt til kommunen ang. ansøgninger

4: hjemmesiden sammen med Webmaster

5: Navneskilte

Sekretær: Vivi

1: udsendelser til medlemmer div. samt dagbogen

2: div. ang. pensionistcentret

3: nøgleansvarlig pensionistcentret

4: projektor og lign. elektronisk ved møder sammen med John

5: mødeleder ”nøddeknækkeraftener

6: referatskrivning – dog ikke ved generalforsamlinger

Bestyrelsesmedlem: Hans

1:foreningens programlægning

2: planlægning af aktiviteter sammen med lokalhistorisk forening, lokalarkivet samt museet

3: planlægning af udflugter

Suppleanter: Kirsten Lehmann, Kaj Nielsen, Ulf Kobbernagel

Opgaver : Foreningsskabet  indkøb af kaffe og brød til div. møder, Køkken

Planlægning af udflugter 

februar 2020