Bestyrelsen

Formand: Ingrid Bonde Nielsen

Bredager 71, 2670 Greve

ingrid (snabela) bnielsen.dk

tlf. 4390 8060

Næstformand : Jan Holmberg
Kasserer: Steen Andersen

kasserer (snabela) sydslaegt.dk

Sekretær: Vivi Bruhn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Hans Mikkelsen
 suppleant: Kirsten Lehmann
 suppleant: Hanne Gejel
 suppleant: Lisbeth Larsen

Arbejdsområder:

Formand: Ingrid

1: repræsenterer foreningen i formandsklubben – Danske Slægtsforskere – lokalhistorisk forening – Greve museum og  Greve lokalarkiv, samt pensionistcentret m.m.

2: foreningens programlægning

3: planlægger aktiviteter udenfor ”huset”, kurser m.m.

4: mødeleder ved foredrag

5: kontakt til nye medlemmer – samt opsporing af nye medlemmer

6: mødeindkaldelser

Næstformand: Jan

1: repræsenterer foreningen i samråd med formanden i formandsklubben, samt Danske Slægtsforskere

2: booker lokaler i borgerhuset samt Olsbækken

3: mødeleder ved temaaftener

4: nøgleansvarlig hoveddør pensionistcenter

Kasserer: Steen

1: regnskabet

2: medlemslister

3: kontakt til kommunen ang. ansøgninger

4: hjemmesiden sammen med Webmaster

5: Navneskilte

Sekretær: Vivi

1: udsendelser til medlemmer div. samt dagbogen

2: div. ang. pensionistcentret

3: nøgleansvarlig pensionistcentret

4: projektor og lign. elektronisk ved møder sammen med John

5: mødeleder ”nøddeknækkeraftener

6: referatskrivning – dog ikke ved generalforsamlinger

Bestyrelsesmedlem: Hans

1:foreningens programlægning

2: planlægning af aktiviteter sammen med lokalhistorisk forening, lokalarkivet samt museet

3: planlægning af udflugter

Suppleanter: Kirsten, Hanne, Lisbet

Hanne og Kirsten Foreningsskabet

Hanne indkøb af kaffe og brød til div. møder, Køkken sammen med Grethe

Lisbet Planlægning af udflugter sammen med Hans (på nær interessegruppernes udflugter)

 

februar 2019