Historier

Har du en historie, som du synes kan være spændende at læse for os andre? Så skriv max. 2 A4 sider og gem dem i pdf format. Husk meget gerne kilder, så andre kan blive inspireret til at bruge lignende kilder.Husk også, at evt. billeder skal være lovlige at bringe på internettet.Historierne bliver fjernet efter ca. 3 mdr. så der bliver plads til nye.

Send din historie til webmaster@sydslaegt.dk

 Vort æresmedlem Holger Schmidt-Sørensen

sov stille ind efter lang tids sygdom søndag den 5. marts 2017.

Holger har været medlem af vores slægtsforskerforening siden foreningens oprettelse den 24. februar 1994
Han har været betydningsfuld for at Sydkysten, Hedeboegnen og Vestegnens foreninger blev startet.