Historier

Har du en historie, som du synes kan være spændende at læse for os andre? Så skriv max. 2 A4 sider og gem dem i pdf format. Husk meget gerne kilder, så andre kan blive inspireret til at bruge lignende kilder.Husk også, at evt. billeder skal være lovlige at bringe på internettet.Historierne bliver fjernet efter ca. 3 mdr. så der bliver plads til nye.

Send din historie til webmaster (snabela) sydslaegt.dk