Medlemmernes hjemmesider

Steen Andersen & Susanne Plambøck Andersen

https://www.myheritage.dk/site-122566951/pynt-plamboeck

Steen familie: husmænd og daglejere fra nordfalster. Min morfars slægt fra Viborgegnen med kartoffeltyskere og deres aner i Tyskland. Min mormors slægt fra Småland i Sverige. Alle tilbage til midten af 1600-tallet

Susannes familie: Møllerslægten Plambech/Plambøck fra Sjælland med udspring i Tyskland.  Panton familien hvis ældste medlem var smed i Meelse på Falster i starten af 1800-tallet. En del slægter fra Femø. Alle tilbage til midten af 1600-tallet.

Hans Mikkelsen

softgen.dk

indeholder diverse indeks bl.a. Til La Cours Danske gårde 3. Samling