Medlemmernes hjemmesider

Steen Andersen & Susanne Plambøck Andersen

https://www.myheritage.dk/site-122566951/pynt-plamboeck

Steen familie: husmænd og daglejere fra nordfalster. Min morfars slægt fra Viborgegnen med kartoffeltyskere og deres aner i Tyskland. Min mormors slægt fra Småland i Sverige. Alle tilbage til midten af 1600-tallet

Susannes familie: Møllerslægten Plambech/Plambøck fra Sjælland med udspring i Tyskland.  Panton familien hvis ældste medlem var smed i Meelse på Falster i starten af 1800-tallet. En del slægter fra Femø. Alle tilbage til midten af 1600-tallet.

Jytte Pedersen

http://www.lyders-pedersen.dk/jytte/default.htm:

Slægtsgrene fra: Midtsjælland med mange fæstebønder og enkelte husmænd fra Bjæverskov herred. Bønder og husmænd fra Asminderød i Frederiksborg amt.  København med bl.a. bagere i 1700tallet.  Fyn fortrinsvis Nordfyn, husmænd, lodser, en enkelt kusk fra Slesvig og en kanalgraver fra Holsten. Enkelte personer fra Svendborg amt.  Jylland -området vest for Århus med bønder og husmænd, men også en gren bestående af postmestre og konsumptionsbetjente. USA: en tipoldemor der blev magnetisør og rejste til Hartford, Conneticut og senere Boston, Massachusets.

Bodil Thomasberg og Niels Hedemann Nielsen

www.bodilogniels.dk

Side med mange spændende links

Hans Mikkelsen

softgen.dk

indeholder diverse indeks bl.a. Til La Cours Danske gårde 3. Samling