Vestindien

Kontaktperson: Christen Henriksen christen.henriksen ( a ) gmail.com

Næste møder kl. 16.00:
14. november og 28. november.
Fort Christian i Charlotte Amalie, St. Thomas

25. April: Besøgte gruppen  Museet for Søfart i Helsingør med rundvisning samt besøg i den nyåbnede udstilling om Vestindien og senere foredrag af Erik Gøbel

Fangekælder Christiansfort St. Thomas

 

 

 

 

 

 

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 1. april 2017:

Vestindiens-projektet blev startet 28-02-2017 og har 6 deltagere

Der er afholdt 5 projektmøder. Projektet arbejder efter følgende vision:

– Projektet vil tegne et billede af livet og forholdene i Dansk Vestindien gennem forskning i et antal personers eller familiers liv på eller i forbindelse med øerne.

Et antal personer dækkende perioden fra ca. 1750 til 1917 er identificeret, og projektdeltagerne arbejder i øjeblikket individuelt med at tilvejebringe den fornødne mængde slægtsdata til, at det er muligt at kunne fortælle ”den gode historie” for den pågældende person. Det er hensigten, i det omfang tilvejebringelsen af data bliver vanskelig, at løse problemerne i fællesskab.  Pt. er der kun ét større problem, der har krævet gruppearbejde, for at det ikke tidsmæssigt skal blive en show-stopper, idet et arkivalie fra 1828 på adskillige sider med gotisk håndskrift er under transskription.

Projektet har i sit bibliotek samlet en del vestindienrelaterede artikler til støtte for arbejdet.

Projektets mål er, at det afsluttes senest pr. 31-12-2017, og at resultatet af arbejdet publiceres på en endnu ikke fastlagt måde.

Links:

Dansk Vestindisk selskab