Vestindien

Kontaktperson: Christen Henriksen christen.henriksen ( a ) gmail.com

Fort Christian i Charlotte Amalie, St. Thomas

25. April: Besøgte gruppen  Museet for Søfart i Helsingør med rundvisning samt besøg i den nyåbnede udstilling om Vestindien og senere foredrag af Erik Gøbel

Fangekælder Christiansfort St. Thomas

 

 

 

 

 

 

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 1. april 2017:

Vestindiens-projektet blev startet 28-02-2017 og har 6 deltagere

Der er afholdt 5 projektmøder. Projektet arbejder efter følgende vision:

– Projektet vil tegne et billede af livet og forholdene i Dansk Vestindien gennem forskning i et antal personers eller familiers liv på eller i forbindelse med øerne.

Et antal personer dækkende perioden fra ca. 1750 til 1917 er identificeret, og projektdeltagerne arbejder i øjeblikket individuelt med at tilvejebringe den fornødne mængde slægtsdata til, at det er muligt at kunne fortælle ”den gode historie” for den pågældende person. Det er hensigten, i det omfang tilvejebringelsen af data bliver vanskelig, at løse problemerne i fællesskab.  Pt. er der kun ét større problem, der har krævet gruppearbejde, for at det ikke tidsmæssigt skal blive en show-stopper, idet et arkivalie fra 1828 på adskillige sider med gotisk håndskrift er under transskription.

Projektet har i sit bibliotek samlet en del vestindienrelaterede artikler til støtte for arbejdet.

Projektets mål er, at det afsluttes senest pr. 31-12-2017, og at resultatet af arbejdet publiceres på en endnu ikke fastlagt måde.

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 25. august 2017:

Vestindiensprojektet har eksisteret siden februar, og hvis projektet skal afsluttes med udgangen af december, er vi netop halvvejs. Der har været afholdt 12 projektmøder i den forløbne tid, hvor delresultater er blevet fremlagt og diskuteres, og hvor hjælp er ydet om fornødent. Imellem møderne arbejder projektdeltagerne individuelt på deres delopgave, som er slægtsforskning mv. om en person i Vestindien, og der udveksles og offentliggøres dokumenter via e-mail og på vores lagerplads i ”skyen”.

”Skyen” har pt. en størrelse på lige knapt 1 Gigabyte, hvoraf dog ca. 40 % udgøres af biblioteket, som er artikler, som vedrører Vestindien, og som altså er noget, vi ikke selv har forsket eller skrevet, men som vi anvender til at skaffe baggrundsviden.

Aktiviteter:

– næsten alle projektdeltagere besøgte i samlet trop i maj M/S Museet for søfart. De havde en lille og noget utilstrækkelig særudstilling om Dansk Vestindien, og ud over det, var der det berømte billede af slaveskibet Fredensborg med kulsejl, men ellers var det småt med relevante sager for os. Den generelle del af museet er selvfølgelig altid et besøg værd. Erik Gøbel, seniorforsker på Rigsarkivet, leverede et interessant foredrag, som vi overværede, om havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas.

– et par stykker af os har i juni på Ordrupgård set maleriudstillingen ” Pissarro. Et møde på Skt. Thomas”, som præsenterede et omfattende antal tidlige værker af malerne Camille Pissarro og Fritz Melbye fra deres år sammen i Dansk Vestindien og Venezuela (ca. 1852 – 56). Med udgangspunkt i deres malerier, skitser og tegninger, har vi i projektet forsøgt os med skriftlige beskrivelser af naturen og livet på øerne.

– analysefasen, hvor vi fremfinder arkivalier, pågår stadig og vil fortsætte en tid endnu. Det er til tider noget anderledes at slægtsforske i vestindiske kilder, f.eks. er kirkebøgerne mangelfulde, ligesom folketællinger først er tilgængelige fra 1850. Men der er mange andre arkivalier: skifter, auktionsprotokoller, matrikler, panteprotokoller, domprotokoller, aviser for at nævne nogle. Håndskriften volder til tider besvær, og det bliver ikke nemmere, når nogle er skrevet på engelsk. Vi har samlet en del vestindiensrelaterede artikler fra internettet i vores bibliotek.

– sammenskrivningsfasen, som nogle er i gang med, og andre har allerede fremlagt sammenskrivninger i mere eller mindre færdig form.

– kritikfasen, hvor projektdeltagerne læser sammenskrivningerne og tilkendegiver deres mening, er så småt i gang.

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 28. november 2017:

Vestindiensprojektet er ved at nå sin afslutning. Vi har holdt vores sidste projektmøde, det 16. i rækken. Der vil ikke blive afholdt projektmøder i december, og 31. december er det slut, der lukker projektet.

I løbet af efteråret har projektarbejdet været præget af følgende aktiviteter:

– sammenskrivning af fortællinger på baggrund af de fremfundne arkivalier.

– fremlæggelse for projektdeltagerne af de individueller fortællinger og kritik af samme.

– tilretning af fortællingerne efter kritik, og eventuel på baggrund af nye arkivaliefund.

– vi har hjulpet hinanden med at finde nye arkivalier og med at tyde dem.

Projektet har knapt kunne virkeliggøre sin vision, som var at fortælle Vestindiens historie gennem slægtsforskning gennemført på en række personer. Men det er blevet til 3 – 4 fortællinger, som handler om personer i Vestindien, og som hver især belyser Vestindiens historie i den periode, hvor fortællingerne foregår.

Disse fortællinger vil blive gjort tilgængelige for foreningens medlemmer på internettet omkring 1. januar 2018, hvor medlemmerne så i ro og mag kan læse og måske nyde dem. Vi har en aftale med foreningen om at holde et indlæg om fortællingerne og om projektet på temaaftenen 16. januar 2018.

3 af gruppens medlemmer fremlagde deres projekt den 16. januar 2018

De øvrige medlemmer fremlægger den 10. april 2018 kl. 19.00

Links:

Dansk Vestindisk selskab