Lovens lange arm

Tovholder Jytte Qvist kontakt: jytte.q.j@gmail.com

Vi mødes:

Mandagene

den 27.11.17 kl. 13.00-15.00 i lokale 3

Mandag den 26. febr. lokale 4: kl. 13 – 15: lovens lange arm

Mandag den 30. april lokale 4: kl. 13 – 15: lovens lange arm