Lørdagscafe

”Lørdagsslægtsforskercafe” er primært blevet startet for at tilgodese slægtsforskere, der er på arbejdsmarkedet – eller af anden grund ikke kan deltage på hverdage i dagstid i foreningens interessegrupper. Cafemøderne vil finde sted den sidste lørdag i en måned fra kl. 12.30-16 i Pensionistcentrets lokaler ved Greve borgerhus. Denne cafe vil være med diverse workshop/rundbordsnakke og nye emner vil blive taget op måned for måned efter deltagernes ønsker.

Gæster deltager for en gæstepris af 25 kr. pr. gang. Har det din interesse at være gæst ved cafelørdage, send gerne en mail til tovholderen for denne interessegruppe: ingrid@bnielsen.dk

Tilmelding er ikke nødvendig for medlemmer af Sydkystens Slægtsforskerforening.

Mødedage i efterårssæsonen 2021 er:

2. oktober, 30. oktober samt 27. november

—————————————————————

Vedlagt evaluering af første møde i Slægtscafeen i 2020. Bare til inspiration, hvor man kan se, hvordan cafeen ‘køres’.