Legacy

Legacy-gruppen mødes som regel sidste tirsdag i måneden i Pensionistcentret. Vi gennemgår de forskellige funktioner i Legacy ud fra medlemmernes ønsker.

Tilmelding til gruppen skal ske til formand@sydslaegt.dk