Kød på Slægten

Kontaktperson: Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid@bnielsen.dk

Vi mødes i Karnappen på Olsbækken

Nov. måneds opgave er: find jordemoderprotokollen for den udvalgte slægtning, samt matrikelkort for slægtningens boliger.