IT gruppen

IT gruppen beskæftiger sig med IT i bred sammenhæng

tovholder: Leila Niebuhr:  leilaniebuhr@hotmail.com

Vi har aftalt at fortsætte med at finde skifter.

Bestilling Skifte København hos RA

Vi mødes som sædvanlig i Borgerhuset  den sidste mandag i måneden kl.10.30.

Mandag den 26. Marts kl. 10.30- 12.00(13.30)

På sidste møde talte vi om “Erindringsmedaljer”, “Håndværkerlav” som nu kan søges på Stadsarkivet

De næste gange vil vi kigge på lægdsruller.

Mandag den 30. april  kl. 10.30 – 12.00