PC gruppen

IT gruppen beskæftiger sig med IT i bred sammenhæng

tovholder: Leila Niebuhr:  leilaniebuhr (snabela) hotmail.com

Så fik vi startet den nye sæson efter den dejlige sommer. Der var flere ønsker om emner til de næste gange:
• “Danish Family Search”.
•“Mediestream”.
•“Lægdsruller”. 
Vi fik kigget lidt på Arkivalieronline: “søg i samlinger”, og startet med at kigge på “Danish Family Search”, som vi aftalte at fortsætte med næste gang. 
Tag meget gerne eksempler med, som vi i fællesskab kan arbejde med, eller data om personer vi sammen kan prøve at finde. 

Næste gang den 29.10.2018 kl. 10.30- 12.00.

Hvis I har lyst til at fortsætte, har vi lokalerne til kl. 15.00.

Mandag den 26.11.2018

 

Bestilling Skifte København hos RA