Gotisk læsning 1

Tovholder Ingrid Bonde Nielsen

Gotisk læsehold 1

Læsegruppen mødes i Borgerhuset 1. mandag i måneden kl. 13 – 15. Der læses deltagernes egne tekster, der udleveres måneden forud, så man kan prøve at transskribere teksten inden mødet, hvor man på skift prøver at læse nogle linjer af dagens tekst. Deltagerne øver bogstavgenkendelse, lidt tekstskrivning, samt løsning af en slags kryds og tværs med enkelte ord indflettet. Gruppen består af en tovholder og 5 deltagere, der vil være plads til 2 – 3 flere. Der kræves ikke det store kendskab til gotisk for at deltage

Vi mødes:

 Mandag den 9. april lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 1