Gotisk hold 2

Tovholder: Anette Pugesgaard

  mandag den  13.11.17

kl. 13.00-15.00 i lokale 3

Mandag den 15. jan. lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2

Mandag den 12. febr. lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2

Mandag den 12. marts lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2

Mandag den 15. april lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2