Gotisk hold 2

Tovholder: Anette Pugesgaard

Mandag den 12. febr. lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2

Mandag den 12. marts lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2

Mandag den 16. april lokale 4: kl. 13 – 15: gotisk hold 2