Gotisk hold 2

Vi mødes:
  mandagene den 11.9.17, 9.10.17 og   13.11.17
kl. 13.00-15.00 i lokale 3