Interessegrupper

Formand: Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk

Har du spørgsmål om grupperne, så kontakt Ingrid.

IT Gruppen:

kontaktperson Vivi Bruhn Jørgensen:  vivibruhn(snabela)eriksminde.dk

Kød på Slægten:

Kontaktperson Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk

Anetryk

– kontaktperson Kirsten Lehmann: lehmann(snabela)tdcadsl.dk

  Søfartsgruppen:

– kontaktperson:  Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk

Gruppen beskæftiger sig med søfart herunder fyrmestre og lodser samt toldere.