Interessegrupper

Alle interessegrupper er aflyst frem til 1. februar 2021

Lørdagscafe

Kontaktperson Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk

Legacy

Henvendelse: formand@sydslaegt.dk

IT Gruppen:

kontaktperson Vivi Bruhn Jørgensen:  vivibruhn(snabela)eriksminde.dk

Kød på Slægten:

Kontaktperson Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk

Anetryk

Kontaktperson Kirsten Lehmann: lehmann(snabela)tdcadsl.dk

Søfartsgruppen:

Kontaktperson:  Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid (snabela) bnielsen.dk