Interessegrupper

Formand: Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid@bnielsen.dk

Har du spørgsmål om grupperne, så kontakt Ingrid.

Gotisk

Hvis du har gotisk læsestof, kan du aflevere det 1-2 uger før en læseaften til:

Hold 1: – kontaktperson: Ingrid Bonde Nielsen ingrid@bnielsen.dk

Læs nærmere om holdet ved at trykke her

Hold 2:- kontaktperson  Anette Pugesgaard:  anette.pugesgaard@webspeed.dk

IT :

kontaktperson Leila Niebuhr:  leilaniebuhr@hotmail.com

Kød på Slægten:

Kontaktperson Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid@bnielsen.dk

Legacy:

kontaktperson Anne Marie Holck  post@amholck.dk

 

Mindekrukkerne:

– kontaktperson Leila Niebuhr:  leilaniebuhr@hotmail.com

mødes på Karlslunde Bibliotek.

Skriver om slægtninge,  der har en spændende historie, eller slægtninge, der levede i en bestemt periode. Inspirerer hinanden til at få “kød på personerne” eller deres samtid.

  Søfartsgruppen:

– kontaktperson:  Ingrid Bonde Nielsen:  ingrid@bnielsen.dk

Gruppen beskæftiger sig med søfart herunder fyrmestre og lodser samt toldere.

Vestindienprojektet:

-Kontaktperson: Christen Henriksen christen.henriksen@gmail.com