Info om tidligere foredrag

 
         Foredrag v/ Jan Pedersen: håndværkerlaug og laugsarkiver mm.

Se Powerpoint som Pdf. 

Slaget på Reden i 1801 og norske matrosers deltagelse.

Foredrag af Torger Børresen, Ingrid Bonde Nielsen og Jette Bøgvad. 

Se Powerpoint som Pdf. 

Hans Peter Poulsens foredrag : slægtsforskning i fødselsstiftelsen i København.

Se præsentationen  Her

Michael Duponts foredrag om ejendomshistorie.

Se præsentationen  Her

 Lone Wredstrøms foredrag “Find vej til dine svenske aner.”

Se præsentationen  Her

Jørgen Greens  Pensioner, invaliditetsforsørgelse og støtte til de efterlad  te.

Se Jørgen Greens præsentation

Michael Duponts foredrag om dødsattester og skifter

Når døden indtræder:

Dødsattester og skifter

Skiftesager og dødsattester

Michael Dupont 
Jørgen Mikkelsen om slægtsforskning i købstæder

Endnu i 1801 havde de tre største danske købstæder kun 5-6.000 indbyggere, mens næsten halvdelen  havde mindre end 1.000. Men selv om en del købstæder var mindre end store landsbyer, adskilte købstæderne sig  markant fra landsognene. For det første  udgjorde en købstad en selvstændig administrativ enhed med egne embedsudøvere (f.eks. borgmestre, kæmnere og takserborgere) og egen domstol og politimyndighed (varetaget af byfogeden). For det andet søgte statsmagten lige fra 13-1400-tallet til 1857 at håndhæve det grundlæggende princip, at handel, håndværk, søfart og andre forarbejdnings-, transport- og serviceerhverv hørte hjemme i købstæderne, mens landdistrikterne måtte klare sig med landbrug og evt. fiskeri. Der var dog mange udtagelser fra dette princip. I foredraget vil jeg give en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, samt præsentere nogle af de vigtigste arkivalske kildetyper til købstadshistorie. Det drejer sig især om indholdet i rådstue- og byfogedarkiver, men (stift)amtsarkiver vil også blive berørt –ligesom arkiverne fra Danske Kancelli,
Rentekammeret og Kommercekollegiet m.m.

Se Jørgen Mikkelsens præsentation

 
Foredrag v/ Per Andersen:

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Per Andersens præsentation

Vivi Bruhn :

“Det kvindelige velgørende selskab” Hvem husker ikke Laura da hun i serien Matador fik sin medalje for lang og tro tjeneste. Det kvindelige velgørende selskab gav ikke medaljer, men de startede med at præmiere tjenestepiger, som de gav et beløb alt efter hvor mange år de havde tjent.

Power Point fremvisning


 Michael Dupont Rejsende til
lands og til vands i 18- og 1900-tallet

Michael Duponts præsentation


Bjørn Westerbeek Dahl

Hr Anders i Vartov


Michael Dupont
De sindsyge og de døde

Greve Museum/lokalarkiv kulturonsdag
Arkivar Mikkel Stage fortalte og viste en interessant mulighed for digital historieformidling. Det var en spændende  oplevelse som straks skulle afprøves hjemme. Prøv selv følgende 4 links: www.kb.dk/danmarksetfraluften  www.historiskatlas.dk  www.arkiv.dk www.europeana.dk

Brandtaksationer og Tinglysningsarkivalier

7 marts 2016 holdt Jan Pedersen  RA et både kompetent og underholdende foredrag.

Jan Pedersen

 Tinglysning og Brandforsikring
Retsbetjentarkiver

Pasprotokoller Michael Dupont
Pasprotokoller
Pasprotokoller Michael Dupont

IMGP1019

IMGP1034

IMGP1035

Skoler og skolearkivalier

———————————————————————————-

Fotos mm fra foredraget om Rakkere
Rakkere

Kartoffeltyskerne v / Peer Lauth Lindballe og Steen Andersen
Liste over de 41 slægter der blev i Danmark

Materiale fra Hans Peter Poulsens foredrag om møller og møllere 4. september 2013
Materiale fra Hans Peter Poulsens foredrag om Udvandring

Om  Lægdsruller på arkivalieronline af Michael Dupont.

Se præsentation (da filen er på 36 MB tager det adskillige minutter at hente den afhængig af din forbindelse)


Kilder til Foredraget omkring Odense fjord 18.3.2013

Jytte Pedersen


Kort og matrikler v/ Peter Korsgaard
gode links:

hkpn.gst.dk

gst.dk

historiskatlas.dk

http://download.kortforsyningen.dk

topograf.dk

Se billeder fra foredrag 7.4.2014


I forbindelse med Peter Wodskous foredrag om Straffede i Slægten modtog foreningen en digital kopi af Tune-Ramsø Herreds strafferegister 1814-1896

En kopi på DVD haves

DSC_2826, red
Ramsø Tune herreds strafferegister 1814-1896

Rundvisning på Rigsarkivet: 

Vi kom på en spændende rundtur med Jørgen Mikkelsen som guide.Her er linket til nogle af de snart mange kort som Rigsarkivet har digitaliseret:

http://www.flickr.com/photos/statensarkiver/collections/72157626997639549/

Rigsarkivet


Links og litteratur om udvandring

Bilag til foredrag om skifter

Literaturliste til Hvor finder jeg noget om

Kilder til præster

Retsbetjentene

Litteratur om efternavne

De Slesvigske krige: Jørgen Green:  http://grifo.dk/